Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Успешно приключи проект за енергийна ефективност в "Балкан Био БГ" ЕООД, финансиран по Норвежката програма

свали снимката

Проектът "Повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството чрез подобрена енергийна ефективност", финансиран по програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" (т.нар. Норвежка програма), приключи успешно в "Балкан био Бг" ЕООД, гр. Тетевен. Чрез замяната на технологично оборудване, реконструкция на инсталация за пастьоризация, автоматизиране на подгряването в секцията за коригиране на температурата на изхода и други дейности в рамките на проекта е постигната икономия на топлинна и електрическа енергия, която води до спестяване на разходи, отчитат бенефициентите. С изпълнението на проекта е повишена ефективността на индустриалните процеси в производството и е подобрена конкурентоспособността в предприятието.

Проектът "Повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството чрез подобрена енергийна ефективност" е на обща стойност 325 537 лева. Проектът е финансиран по процедура "Енергийна ефективност в индустрията" на програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

отпечатай тази страница