Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Препоръки за комуникация с администрацията на МЕ с цел превенция срещу разпространението на COVID-19 в България

Във връзка с установените случаи на COVID-19 на територията на Република България и с цел предприемане на превантивни мерки срещу неговото разпространение, Министерството на енергетиката призовава всички партньори, граждани, фирми и организации, които контактуват с ведомството, да изпращат своите документи по електронен път в случаите, в които това е възможно.  

С цел намаляване на физическите посещения в сградата, Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) дава възможност за кореспонденция с администрацията на МЕ по електронен път (https://edelivery.egov.bg/Account/Login).

Използването на системата изисква регистрация и наличие на валиден електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт. Чрез Системата могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация и други.

По електронен път гражданите могат да изпращат своите писма и сигнали до Министерството на енергетиката и на имейл: e-energy@me.government.bg.

Деловодството на Министерството продължава работата си с непроменен график. Повече информация може да получите от служителите на ведомството на телефон: +359 2 9263 152.

отпечатай тази страница