Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Представители на Министерството на енергетиката участваха в международен семинар по справедлив преход в Прага

свали снимката

Представители на Министерството на енергетиката участваха в международен семинар по справедлив преход в Прага, Чешка република. Събитието събра на едно място водещи експерти от Европа и Обединеното кралство с регионални власти от въглищните региони, членове на министерства и видни неправителствени организации от цяла Централна Европа.

Целта на международния семинар бе да предостави на заинтересованите страни практически умения и инструменти, които да им помогнат в работата по справедливия преход. В рамките на събитието фокус беше поставен върху инструмента за оценка на готовността за справедлив преход, разработен от Института Вупертал и програмата за изследвания и ангажиране на заинтересованите страни CINTRAN, финансирана от Хоризонт 2020. Акцентирано беше включително върху предварителната оценка на готовността за преход на всеки присъстващ регион или област. Експертите имаха възможност да споделят мнения по различни казуси, както и да обменят добри практики.

В рамките на събитието се проведе и панел по стратегическа комуникация, фокусиран върху комуникацията на справедливия преход и борбата с дезинформацията, както и относно справедливия преход в по-широката стратегия за нулево нетно потребление на енергия.

отпечатай тази страница