Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Предприятия в Ботевград и Казанлък повишават енергийната си ефективност с безвъзмездно финансиране по програма "ВЕЕЕЕС"

Предприятия в Ботевград и Казанлък повишават енергийната си ефективност с безвъзмездно финансиране по програма свали снимката

Повишаване на енергийната ефективност на производството и оптимизиране на използваните технологии чрез закупуване на ново оборудване – това са част от резултатите от проектите за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на индустриалния процес в ботевградското предприятие за зъботехническо оборудване "ВОП" и в казанлъшката компания за метални компоненти "Сибон-маш". Проектите са финансирани по програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" ("ВЕЕЕЕС") на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Общата стойност на изпълнените дейности за енергийна ефективност във "ВОП" е 313 355 лв., а в "Сибон-маш" 298 600 лв. - изцяло безвъзмездна финансова помощ и за двете предприятия. Повишаване дела на използваната енергия от ВЕИ в производството също е сред успешно постигнатите цели на проектите. След финализирането им предприятията вече разполагат с ВЕИ инсталации за собствени нужди и за улавяне на отпадна топлина за повторно използване в технологичния процес. Въведени са и системи за енергиен мониторинг.

Управителите на компаниите Николай Вацов ("ВОП") и Найден Атанасов ("Сибон-маш") изразиха задоволството си от успешно изпълнените инициативи и благодариха на страните донори за подкрепата.

Костадин Костадинов, ръководител на проектите, посочи, че благодарение на извършените инвестиции дружествата ще постигнат устойчиво намаляване на енергийното си потребление и така ще повишат своята конкурентоспособност. В двете фирми вече се обсъждат бъдещи намерения за надграждане на въведените енергоефективни мерки, така че да се насърчат допълнително кръгови модели в производството.

отпечатай тази страница