Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Нов образец на заявление по Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ

Министерството на енергетиката публикува образец на заявление за възстановяване на надплатените средства по Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници. Образецът е разработен в изпълнение на разпоредбите на чл. 9а от Наредбата. Текстът постановява, че бенефициентите могат да подадат искане за възстановяване на надплатените от тях средства от началото на периода, за който е предоставена помощта до датата на подаване на искането.

Образецът на заявление може да бъде намерен тук.

отпечатай тази страница