Министър Живков се срещна с ръководствата на КНСБ и КТ "Подкрепа"

Министърът на енергетиката Андрей Живков се срещна с президентите на КНСБ и КТ "Подкрепа" Пламен Димитров и Димитър Манолов. Разговорите са част от поредицата дискусии, които екипът на Министерството на енергетиката провежда с неправителствени организации, синдикати, браншови и професионални сдружения и други с цел постигане на максимален обществен консенсус за намиране на работещи решения за стабилизиране на енергийния сектор. По думите на министър Живков ефективната комуникация със синдикалните организации е от ключово значение за успешното прилагане на тези решения.

Представителите на синдикалните организации поставиха въпроси, свързани с бъдещето на въгледобива и на комплекса "Марица изток". Всички страни в разговорите се съгласиха, че липсата на експертиза и политическа воля са основна причина за натрупаните проблеми в енергетиката през последните години. Министър Живков подчерта, че екипът му е ангажиран сериозно с бъдещето на комплекса "Марица изток" и работи ускорено за включването в инструментите, финансирани от ЕС на проекти, които ще подпомогнат неговата успешна трансформация.

По отношение на финансовото стабилизиране на държавните енергийни дружества, министър Живков подчерта, че занапред всяка помощ за конкретна компания ще бъде обвързана с план за реформи в нея.

 

 

отпечатай тази страница