Министър Живков се срещна с екипа на Института за енергиен мениджмънт

Министърът на енергетиката Андрей Живков проведе среща с екипа на Института за енергиен мениджмънт. В разговора участваха и заместник-министрите Александър Николов и Мирослав Дамянов. Дискусията бе част от поредицата разговори, които екипът на Министерството на енергетиката провежда с неправителствени организации, браншови и професионални сдружения, синдикати и други. Целта е в условията на активен диалог с всички заинтересовани страни да бъдат очертани необходимите мерки за стабилизиране на енергийния сектор и да бъдат набелязани работещи решения за неговото бъдеще. По думите на министър Живков, диалогът с професионалната общност е от ключово значение за успешното реализиране на водените от министерството политики за пазарно и прозрачно развитие на енергийния сектор и за защита на националните енергийни интереси на България в международен план.

отпечатай тази страница