Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Енергийните министри от ЕС обсъдиха значението на гъвкавостта като основен инструмент за енергиен преход

свали снимката

Гъвкавостта като основен инструмент за постигане на енергийния преход бешe сред темите, обсъдени на Съвета по Транспорт, телекомуникации и енергетика в Брюксел на 4 март 2024 г. Министърът на енергетиката Румен Радев изрази позицията на България, че общата европейска енергийна политика трябва да е съобразена с националните специфики на отделните страни, като степен на развитие, конкурентоспособност и енергийна интензивност, енергийна инфраструктура и микс, местни ресурси и зависимост от енергиен внос.

Той подчерта, че за да се отключи гъвкавостта и отговора на търсенето на пазара, е важно да се въведат реформи в енергийния пазар и да се премахнат регулаторните пречки, и акцентира върху нуждата от инвестиции в мрежите.
„Трябва да продължим да разширяваме, надграждаме и дигитализираме мрежовата инфраструктура - както трансграничната, така и местната, с фокус върху сътрудничеството между преносната и разпределителната мрежа. Това е пътят за подкрепа на енергийния пренос, съхранение и интеграция на регионалните енергийни системи”, заяви министър Радев.

Той подчерта, че е нужен целенасочен подход на ЕС към защитата на потребителите, както и да се даде възможност на държавите от общността да прилагат гъвкави решения за управление на търсенето на енергия.

Друг акцент от изказването на министър Румен Радев беше нуждата от анализ на адекватността на общоевропейско ниво за цялата синхронна зона на континентална Европа.

 

 

отпечатай тази страница