Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

"Булгартрансгаз" ЕАД ще сключи договор за изграждане на компресорните станции "Нова Провадия" и "Расово"

В присъствието на министъра на енергетиката Теменужка Петкова и на изпълнителния директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов ще бъде подписан договор за изграждане на компресорните станции "Нова Провадия" и "Расово", които са част от разширението на газопреносната инфраструктура в страната по проекта "Балкански поток". Подписването с избрания изпълнител – ДЗЗД "Ферощал Балкангаз", ще се състои на 3 октомври 2019 г., четвъртък, от 13 часа в сградата на "Булгартрансгаз" ЕАД – София, жк. "Люлин" 2, бул. "Панчо Владигеров" №66.

ДЗЗД "Ферощал Балкангаз" е обединение между Ферощал индустрианлаген ГмбХ – Германия, "Главболгарстрой" АД и "Главболгарстрой интернешънъл" АД. Изпълнителят бе избран през м. август 2019 г. след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки. Стойността на договора е 350.8 млн. евро без ДДС.

Проектът за разширение на газопреносната инфраструктура от турско-българска до българо-сръбска граница ще осигури условията за реализация на концепцията за газов хъб "Балкан".

отпечатай тази страница