Услуги по почистване, щадящи околната среда на обекти на Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 31.01.2020
Краен срок за получаване на документи: 09.02.2020
Крайна дата за подаване на документи: 09.02.2020

Покана и приложения (31.01.2020 г.)

Доклад (14.02.2020 г.)

Протокол (14.02.2020 г.)

Решение (14.02.2020 г.)

Договор (14.04.2020 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 09.04.2020 г., публикувано на 14.04.2020 г.)