"Изграждане на информационен щанд за представянето на България като атрактивна туристическа дестинация на международно туристическо изложение International Golf Travel Market /IGTM/ 2014 във Вила Ерба, Комо, Италия, в периода 27 – 30 октомври 2014 г."

Дата на обявяване: 01.10.2014
Крайна дата за подаване на документи: 13.10.2014

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 7, т. 1 и чл. 14, ал. 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и във връзка с необходимостта от изграждане на информационен щанд на България на международно туристическо International Golf Travel Market /IGTM/ 2014 във Вила Ерба, Комо, Италия, в периода 27 – 30 октомври 2014 г., Министерство на икономиката и енергетиката отправя покана за представяне на оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за изпълнение на услуга.

Покана

Идеен проект

Схема и визуализации

Договор за обществена поръчка (дата на публикуване: 24.11.2014 г.)