Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства, обособена позиция № 2 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки"

Дата на обявяване: 21.03.2016
Краен срок за получаване на документи: 31.03.2016
Крайна дата за подаване на документи: 31.03.2016

Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-446/12.11.2015г. за обществена поръчка с предмет: Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства, обособена позиция № 2 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки"

Покана

Приложения

Решение, доклад, протокол (11.05.2016 г.)

Договор (17.06.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 18.07.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 08.09.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 29.09.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 17.11.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 23.12.2016 г.)