Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 21.10.2020
Краен срок за получаване на документи: 28.10.2020
Крайна дата за подаване на документи: 28.10.2020

Покана и приложения (21.10.2020 г.)

Доклад (18.11.2020 г.)

Протокол (18.11.2020 г.)

Решение (18.11.2020 г.)