Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 08.01.2020
Краен срок за получаване на документи: 20.01.2020
Крайна дата за подаване на документи: 20.01.2020

Покана и приложения (08.01.2020 г.)

Доклад (28.01.2020 г.)

Протокол (28.01.2020 г.)

Решение (28.01.2020 г.)

Договор (17.02.2020 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 13.02.2020 г., публикувано на 17.02.2020 г.)