Решение № 791 от 12.11.2021 г. за констатиране на неизпълнение на т. 11 от Решение № 963 на МС от 10.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Клисурица”, с. Клисурица, община Монтана, област Монтана

отпечатай тази страница