Отчети за дейността на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" за 2020 г.

Справка за набраните и разходваните средства на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" за 2020 г.:

Май 2020 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.05.2020 г.

Април 2020 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.04.2020 г.

Март 2020 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2020 г.

Февруари 2020 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 29.02.2020 г.

Януари 2020 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.01.2020 г.

отпечатай тази страница