Отчети за дейността на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" за 2017 г.

Справка за набраните и разходваните средства на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" за 2017 г.:

Декември 2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2017 г.

Ноември 2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.11.2017 г.

Октомври 2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.10.2017 г.

Септември 2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.09.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.09.2017 г.

Приходи и разходи на ФСЕС за третото тримесечие на 2017 г.

Август 2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2017 г.

Приходи и разходи на ФСЕС за второто тримесечие на 2017 г.

Приходи и разходи на ФСЕС за първото тримесечие на 2017 г.

Юли 2017 г.

Юни 2017 г.

Май 2017 г.

Април 2017 г.

Март 2017 г.

Февруари 2017 г.

Януари 2017 г.

отпечатай тази страница