Метални полезни изкопаеми

Филтрирай по:

Разрешение №353 от 23.10.2013 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства в площ "Бахтерица", област Смолян

Разрешение №353 от 23.10.2013 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства в площ "Бахтерица", разположена на територият...

още

Разрешение № 348 от 08.08.2013 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства в площ "Рибново”, област Благоевград

Разрешение № 348 от 08.08.2013 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства в площ "Рибново”, разположена на територията...

още

Разрешение №335 от 27.02.2013 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Калето", област Кърджали, област Пловдив

Разрешение №335 от 27.02.2013 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Калето", разположена на територията на община Черноочене,...

още

Разрешение №333 от 27.02.2013 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Попови егреци", област Перник, област София

Разрешение №333 от 27.02.2013 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Попови егреци", разположена в землищата на с. Горна Дикан...

още

Разрешение №323 от 19.12.2012 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Звезда", обл. Хасково, обл. Кърджали и обл. Пловдив

Разрешение №323 от 19.12.2012 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Звезда", разположена на територията на общ. Хасково и общ...

още