Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Румен Радев

Румен Радев

Министър на енергетиката

Румен Радев е роден на 4 август 1968 г. в Силистра.

Той е магистър по физика от Физическия факултет на Софийския университет със специализации в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия, Института за трансуранови елементи в Карлсруе, Германия и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика в София, България, където се е занимавал с разработването на компютърни модели на структурната еволюция на ядреното гориво.

Има магистърска степен и по банково дело от Университета за национално и световно стопанство в София. Притежава сериозен опит в моделирането на корпоративни финанси и инвестиции.

До назначаването му на поста министър на енергетиката, Румен Радев е бил част от Холдинг Загора (директор "Стратегия и планиране" от 2003 г. и икономически директор от 2011 г.), от октомври 2012 г. е бил председател на Съвета на директорите на Асарел-Инвестмънт - Стратегическо развитие и инвестиции, член на Управителния съвет на Асарел-Медет от ноември 2017 г.

От март 2005 г. е бил заместник-председател на Асоциация на индустриалния капитал в България, където отговаря за стратегическото развитие и инвестиционните политики, политиките по иновации и международните отношения.

Става съучредител на Националната комисия по корпоративно управление (септември 2009 г.) и избран за първи председател.

Член на Съвета на настоятелите на БАН (юни 2011 – декември 2015) и от юни 2019 г.

През ноември 2018 г. става заместник-председател на Българска асоциация за водород, горивни клетки и съхранение на енергия.

През февруари 2006 г. става член на Националния съвет по иновации.

Румен Радев е автор на методики, становища и експертизи по поръчка на български държавни органи като Министерския съвет, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на образованието, Агенцията за приватизация, Комисията за финансов надзор, Икономическият и социален съвет и др. Бил е лектор на множество национални и международни форуми в областта на корпоративното управление, иновациите и технологиите, водородните технологии и енергетиката.

отпечатай тази страница