Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Заместник-министър Пламен Данаилов: Предлагаме законодателни промени за справедливост при разпределение на тежестта от енергийното компенсиране

свали снимката

Предлагаме законодателни промени, които да въведат справедлив режим за разпределение на тежестта от компенсирането заради високите енергийни цени. Това каза заместник-министърът на енергетиката Пламен Данаилов по време на форум, посветен на борсовата и извънборсовата търговия с електроенергия, организиран от сп. „Ютилитис“. Зам.-министър Данаилов цитира прогнози на Европейската комисия, според които успокояването на енергийните цени може да се очаква едва през 2024 г. Това мотивира необходимостта от нормативни промени, които да автоматизират процеса на подпомагане и да осигурят справедлива възможност повишените приходи на енергийните компании да бъдат използвани именно за това.

Припомняме, че в края на миналата седмица Министерството на енергетиката оповести подготвени промени в Закона за енергетиката, според част от които натрупаните печалби в публичните предприятия от енергийния сектор ще могат да се използват за подпомагане на потребителите на електроенергия и природен газ. Така

тези средства ще бъдат разходвани целево – за компенсиране на засегнатите от високите енергийни цени. Това ще осигури устойчивост на програмите за компенсиране и справедливо третиране на всички икономически субекти.

Благодарение на въведените програми за защита цените, които плащат небитовите потребители в България са съизмерими с тези в ЕС – средно около 240 лв/мвтч за последните 7 месеца.

Програмите за компенсиране на потребителите ще продължат да действат толкова, колкото е необходимо, стана ясно още от изказването на енергийният заместник-министър. В България те са насочени към небитовите потребители на електроенергия, тъй като у нас битовите клиенти се снабдяват от регулирания пазар, където цената е най-ниска в ЕС.

Европейският съюз обръща внимание и върху необходимостта от задълбочаване на пазарната интеграция като възможност за утвърждаване на конкурентен и прозрачен пазар и минимизиране на изкривяванията в него, припомни енергийният заместник-министър. По неговите думи, в момента текат тестове за пазарните обединения „в рамките на деня“ с Гърция и Словакия. Предстоят и промени в нормативната рамка за регламентиране на съоръженията за съхранение на енергия. При подготовката им Министерството на енергетиката ще се консултира с максимално широк кръг заинтересовани лица. 

отпечатай тази страница