Зам.-министърът на енергетиката Ива Петрова: Справяне с предизвикателствата в сектора е възможно само при регионална колаборация и солидарност

Зам.-министърът на енергетиката Ива Петрова: Справяне с предизвикателствата в сектора е възможно само при регионална колаборация и солидарност свали снимката

За 6 месеца България се изправи пред много предизвикателства, свързани с устойчивия ръст на цените на енергията, военните действия в Украйна и спрените руски доставки на природен газ за България. На изключително изпитание бе поставена сигурността и позволимостта на доставките за бита и индустрията. За преодоляването на тези сериозни проблеми обаче решенията са не само национални, но и резултат от регионална колаборация и солидарност. Това каза зам.-министърът на енергетиката Ива Петрова пред участниците в панела "Отвъд волатилността: геополитическо напрежение и енергиен преход" в рамките на третия Софийски икономически форум. На международното събитие, посветено на ключови въпроси от развитието на региона в сферите енергетика, сигурност и икономика, бе поканен и президентът Румен Радев.

Сред темите, които експертите от панела дискутираха, бяха балансът в новата индустриализация чрез кръгова, зелена и цифрова икономика, перспективите пред развитието на газовите тръбопроводи и приложението на синьото гориво, бъдещето на съоръженията за съхранение, приносът на ВЕИ и водорода в енергийния преход, ролята на плаващите блокове за регазификация и пр.

Зам.-министър Петрова постави акцент върху усилията на българското правителство да гарантира газовите доставки чрез алтернативни варианти за трасета и доставчици, както и да насърчи ефективното завършване на важни инфраструктурни проекти в страната и региона - газовата връзка Гърция-България, изграждането на терминала за втечнен газ край Александруполис, разширението на газовото хранилище в Чирен и др. Паралелно продължават и политиките за климатична неутралност и декарбонизация на икономиката, посочи зам.-министър Петрова.

Тя изказа съжаление, че волатилността на цените в енергетиката ще се запази до началото на 2023 г. Тези прогнози са също предизвикателство пред правителството, което мобилизира немалко ресурси в подкрепа на бита и индустрията за справяне с високите цени. В момента се работи по намирането на ефективните решения в дългосрочен и средносрочен план с фокус в подкрепа за уязвимите потребители, бита и индустрията – особено енергоинтензивната.

Зам.-министър Петрова посочи, че България работи активно по реализацията на дългосрочната цел за постигане на климатична неутралност на ниво ЕС до 2050 г., както и за прехода към нисковъглеродна икономика. Що се отнася до декарбонизацията, в Плана за възстановяване и устойчивост има ясна визия в краткосрочна перспектива. Ангажиментите са да се намали въглеродният отпечатък на електроенергетиката с 40 на сто до 2026 г., а също и сериозна амбиция по отношение на повишаване на дела на ВЕИ и енергийната ефективност. На дневен ред е поставено разработването на модел за либерализация на пазара и в тази посока се очаква да са факт законодателни инициативи до края на годината, допълни зам.-министър Ива Петрова.

отпечатай тази страница