Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Зам.-министър Красимир Ненов: Изключително важно e в работата по ИНПЕК да се включат максимално широк кръг експерти

свали снимката

За актуализацията на такъв важен документ като Интегрирания план в областта на енергетиката и климата е от изключително значение в процеса да се включат максимално широк кръг специалисти. Те могат да дадат ценен принос със своята експертиза, така че в крайна сметка България да има възможно най-качествения план. Това каза заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов пред участниците в кръгла маса, посветена на актуализацията на плана. По думите на зам.-министър Ненов, откритият подход и търсенето на различни гледни точки в процеса е от ключово значение за разработването на качествен документ. Затова подходът на Министерството на енергетиката се базира на максимална прозрачност – първи вариант на актуализирания документ бе публикуван в края на 2023 г., за да осигури база за конкретни разговори и предложения от заинтересованите страни. Участниците в кръглата маса оцениха предвидената в плана амбиция за климатична неутралност, което се случва за първи път в стратегически документ. Те разгледаха основни прогнози за икономическото развитие на страната, ролята на енергийната ефективност и на ВЕИ технологиите за постигане на амбициозните цели, свързани с климата, как енергийният преход ще се отрази на домакинствата, формите на земеползване, което може да подпомогне климатичната неутралност и други. 

Широките обществени консултации по измененията в плана ще продължат. Това е ключово както за разработването на качествен и реалистичен документ, така и за развитието на регионите и привличането на устойчиви инвестиции в тях.

 

отпечатай тази страница