Възобновява се процедурата за предоставяне на концесия за участък "Ермиовец" от находище "Илинденци"

Процедурата за предоставяне на концесия за участък "Ермиовец" от находище "Илинденци" ще бъде възобновена. Това е възможно, след като на 4 октомври 2018 г. петчленен състав на Върховния административен съд отхвърли жалбата срещу решение на Министерския съвет от 16 ноември 2016 г. за предоставяне на концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – мрамори, от находището. Решението на съда е окончателно.

Концесията за участъка ще бъде предоставена чрез търг с тайно наддаване.

Находище "Илинденци", участък "Ермиовец" е разположено в землищата на селата Илинденци и Плоски, общините Струмяни и Сандански.

Тръжна документация за участие в процедурата може да се закупува до 17,30 ч. на 13 ноември 2018 г.

отпечатай тази страница