София е домакин на петата среща на групата на високо равнище за междусистемно свързване в Централна и Югоизточна Европа CESEC

На 29 юни 2018 г. в резиденция "Бояна" в София ще се проведе петата среща на групата на високо равнище за междусистемно свързване в Централна и Югоизточна Европа CESEC. Домакин на форума ще бъде министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Очаква се в него да участват еврокомисарят за климат и енергетика Мигел Ариас Канете, вицепремиерът Томислав Дончев, енергийни министри от региона и други.

Участниците в събитието ще дискутират актуалното състояние и постигнатия напредък по приоритетните газови проекти в региона, регионалното сътрудничество в областта на електроенергията, ВЕИ и енергийната ефективност и други. В рамките на форума ще бъдат подписани редица документи: решения на националните регулатори за освобождаване на организатора на проекта IGB от правилата за достъп, споразумение за сътрудничество с Трансадриатическия газопровод, меморандум за разбирателство между Българския енергиен холдинг и Европейската инвестиционна банка във  връзка с изграждането на IGB и други.

Припомняме, че инициативата за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа стартира през февруари 2015 г. в София. Целта на групата на високо равнище е задълбочаване на регионалното сътрудничество в газовия сектор, гарантирайки сигурност и устойчивост на доставките и конкурентоспособност на енергийната политика на ЕС. На срещата в Букурещ през миналата година инициативата бе допълнена със съвместен подход към електроенергийния пазар, енергийната ефективност и развитието на възобновяема енергия.

Уважаеми колеги,

Във връзка с пропускателния режим в резиденция "Бояна" е необходимо онези от вас, които желаят да присъстват на събитието, да изпратят трите си имена, ЕГН и медията, която представляват, на имейл адрес: press.energy@me.government.bg най-късно до 22-ри юни 2018 г., петък. В деня на събитието (29 юни 2018 г.) моля да бъдете на входа на резиденция "Бояна" в 11.30 часа.

отпечатай тази страница