Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

При голям интерес от страна на общините приключи кандидатстването за енергийно ефективно улично осветление

свали снимката

Общо 87 общини подадоха проекти за енергийно ефективни системи за улично осветление в рамките на втората покана по процедурата, финансирана по Механизма за възстановяване и устойчивост. Срокът за кандидатстване изтече на 2 април 2024 г. Общата стойност на проектите е почти 114 млн. лв., като повече от 15 предложения са за финансиране, близко до максимално допустимия размер – 2 млн. лв. Оценката на подадените проекти се очаква до четири месеца.

Общата стойност на втората покана по процедурата е 124 748 055 лв., като безвъзмездното финансиране е 100%. Всеки отделен проект може да бъде между 100 хил. и 2 млн. лв.

Инвестицията „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране не системите за външно изкуствено осветление в общините и да подобри условията за живот на населението.  С изпълнението на проектите следва да се постигне минимум 30% спестяване на електроенергия. Това е съществен принос за намаляване разходите на общините, който осигурява възможност средствата да бъдат насочени към други социални дейности. В допълнение, част от спестените средства ще бъдат поетапно възстановявани във Фонда за декарбонизация, за да бъдат отново инвестирани в проекти за енергийна ефективност.

Настоящата процедура е продължение на политиката на Министерството на енергетиката за подкрепа на инвестиции в енергийно ефективно улично осветление. До момента чрез различни програми са финансирани проекти на 88 общини – 64 от тях чрез първата покана по процедура  „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ по НПВУ и 24 – по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

 

 

отпечатай тази страница