Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Презентации на Световната банка по въвеждане на модела за пълна либерализация на електроенергийния пазар

Световната банка представи проучването си върху електроенергийния сектор в страната и препоръките за неговото реформиране във връзка с въвеждането на пълна либерализация на пазара. В анализа са посочени основните проблеми пред отрасъла и препоръчаните мерки за тяхното преодоляване.

Натрупаните в миналото финансови дефицити, както и ценовите рискове при колебания в доставките са изведени като част от най-сериозните негативи в развитието на енергийния сектор. С предприетите през 2015 и 2016 г. мерки за стабилизиране на системата финансовите дефицити са намалени значително и в момента отрасълът се развива устойчиво, посочва анализът на Световната банка.

Като модел за преодоляване на ценовите рискове експертите от финансовата институция препоръчват въвеждането на т.нар. договори за разлика.

Защитата на уязвимите потребители чрез социална тарифа за електроенергията е ключов фактор за успешно въвеждане на модела на пълна либерализация на електроенергийния пазар, сочи анализът.

От финансова стабилизация към възстановяване

Преход на енергийния сектор към конкурентен пазар

Българският електроенергиен сектор – преход към финансова стабилност и пазарна либерализация – договори за разлика

Разпределение на ефекта от промените в тарифите за битовите потребители

отпечатай тази страница