Прекратен бе случаят срещу България за ограничаване на износа на електричество и прилагане на импортни и експортни такси

Европейската комисия прекрати случай "4062/12/ENER Ограничаване на износа на електричество и прилагане на импортни и експортни такси", открит срещу България през 2012 г. След отправено запитване от страна на Комисията, България предостави информация за ситуацията преди четири години и причините довели до ограничаване износа на електроенергия с произход България и за въведеното временно ограничаване на износа на собствена електроенергия до съседните държави. От българска страна бе посочено, че предприетите мерки през 2012 г. са с цел гарантиране сигурността на вътрешното електроснабдяване и обезпечаване баланса между потребление и електропроизводство. В предоставената информация се отбелязва, че в страната не се прилагат входни и изходни такси върху потоците на електроенергия.

След като през 2013 г. Министерството на енергетиката отговаря и на допълнителни въпроси на ЕК, през юни тази година Европейската комисия прекрати случая и няма да предприеме последващи наказателни мерки срещу България.

отпечатай тази страница