Община Враца обновява уличното си осветление с безвъзмездни средства по Норвежката програма на стойност 1.125 млн. лв.

свали снимката

Изпълнението на проекта за модернизация на уличното осветление ще осигури значителни спестявания на въглеродни емисии и електроенергия на община Враца. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на подписването на договора за изпълнение на проект за модернизация на уличното осветление с кмета на общината Калин Каменов. Проектът е финансиран от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Договорът е на стойност 1.125 млн. лв. Изпълнението на проекта ще допринесе за повишаване на енергийната ефективност и подобряване на условията на живот в общината, отбеляза министър Петкова.

По думите на кмета Каменов, това е първият етап от подмяната на уличното осветление в общината, който ще засегне централните улици и паркове в града. Местната власт се готви да кандидатства и за следващо финансиране, което ще й позволи да модернизира осветлението и в кварталните улици.

Община Враца е една от двадесетте общини, класирани в процедурата за модернизация на системите за външно изкуствено осветление по програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност".

Местната власт отчита, че от проекта ще се възползват повече от 52 хил. души, като предвиденият за модернизация участък обхваща основните пътни артерии, по които се движи масовият градски транспорт и жителите на града. На тротоарите предстои да бъдат монтирани 380 бр. соларни лампи и светодиодни LED осветители. Очакваните резултати от завършването на проекта са близо 700 MWh годишно да бъде спестена електроенергия, намаляване на въглеродните емисии с над 818 тона/годишно и ръст на производството на енергия от ВЕИ с повече от 10%.

отпечатай тази страница