Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Нова магистърска програма за ядрени технологии в СУ „Климент Охридски“

Стопанският факултет и Физическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обявяват прием за новата магистърска програма на английски език „Nuclear Technologies, Management and Innovations“. Програмата, която се предвижда да започне от летния семестър на настоящата учебна година (края на м. февруари 2024 г.) е акредитирана от Международната агенция за атомна енергия. Това гарантира както високото качество на структурата и учебното съдържание, така и високата квалификация на преподавателския състав.

Кандидатури по новата програма ще се приемат до 31 януари 2024 г., а приемът ще се осъществява след подбор.

Стопанският факултет и Физическият факултет на СУ „Климент Охридски“ имат дългогодишно взаимодействие и тесни контакти с компании и институции от ядрената енергетика в страната и в чужбина. Участието в новата програма е възможност завършилите я специалисти да намерят перспективно място за реализация в интересен и изпълнен с предизвикателства сектор, какъвто е ядрената енергетика.

Информация за кандидатстване по новата магистърска програма е достъпна на следния интернет адрес:  https://bit.ly/su-npp.

 

отпечатай тази страница