Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката публикува за обществено обсъждане процедура за финансиране на инсталации за производство на електроенергия от слънце и вятър, със съоръжения за съхранение по НПВУ

свали снимката

Призоваваме за активно участие във фазата на общественото обсъждане

 

В петък, 6 октомври 2023 г., Министерството на енергетиката отвори за обществено обсъждане първата от серия покани по процедура за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Министерството призовава за активно участие във фазата на общественото обсъждане по процедурата, която е в изпълнение на част от Инвестиция 6 „Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия“ (C4.I6) от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Крайният срок на общественото обсъждане е 06.11.2023 г., включително.

Припомняме, че нейната основна цел е да допринесе за увеличаване на дела на чиста енергия в енергийния микс на България по пътя към климатична неутралност. По процедурата ще бъде предоставена подкрепа за изграждането и интегрирането в електрическата мрежа на нови 1 425 MW мощности за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, заедно с 350 MW съоръжения за съхранение на електрическа енергия. На първия етап, в рамките на настоящата покана, ще бъде предоставена инвестиционна подкрепа за изграждане на минимум 570 MW мощности за производство на електроенергия в комбинация със 150 MW съоръжения за съхранение. 

Документацията, която е предложена за обществено обсъждане, можете да откриете на сайта на Министерството на енергетиката, в секция „Национален план за възстановяване и устойчивост“.

отпечатай тази страница