Министър Петкова: ЕСО получава над 1.2 млн. лв. безвъзмездно финансиране за един от стратегическите проекти на ЕС в областта на интелигентните мрежи

свали снимката

"Електроенергийният системен оператор" ЕАД се включва като стратегически партньор в проекта "Трансгранично управление на непостоянните енергийни източници и инсталации за съхранение на енергия, позволяващи транснационален пазар на едро – CROSSBOW". Общата му стойност е над 21 млн. евро, от които над 17 млн. евро е безвъзмездното съфинансиране. Проектът е финансиран със средства от програма "Хоризонт 2020" на Европейската комисия. Над 1.2 млн. лв. безвъзмездно ще получи ЕСО ЕАД за изпълнение на дейности в рамките на проекта, който се определя като един от стратегическите за Европейския съюз в областта на интелигентните мрежи. Основна цел на проекта е да предложи споделено използване на ресурси за насърчаване на трансграничното управление на непостоянните източници на възобновяема енергия.

"Даваме началото на проекта именно в навечерието на първото българско председателство на Съвета на ЕС – ясен знак, че сме ангажирани с приоритета за приложение на законодателството "Чиста енергия за всички европейци" и интегриране на електроенергийните пазари в Западните Балкани", каза Теменужка Петкова по време на откриването на срещата в Министерството на енергетиката. Двудневната среща събира участници от 14 държави, сред които и 8 оператори на преносни мрежи - България, Румъния, Македония, Сърбия, Гърция, Босна и Херцеговина, Хърватия и Черна гора.

ЕСО ЕАД има опит с разрешаването на експлоатационни проблеми, свързани с баланса между производството и потреблението на електроенергия. В тази връзка системният оператор ще участва в демонстрациите по CROSSBOW проекта с този актуален казус и предприеманите мерки. ПАВЕЦ Чаира би могла да разшири дейността си по балансиране на пазара в региона. Целта е CROSSBOW да анализира данните и помогне за използване на възобновяемата енергия на регионално равнище със съседните страни.

"Участието на ЕСО в проекта CROSSBOW ще даде възможност на операторите в региона да обменят най-добри практики в процеса по управление на електроенергийната система", подчерта министър Петкова. Тя допълни, че създаването на регионален координационен център в Югоизточна Европа, подобен на вече съществуващите в Западна и Централна Европа, ще гарантира повишаване надеждността и ефективността на преносната система в региона.

Проектът "CROSSBOW" се ръководи от ETRA GROUP и има за цел да предложи споделено използване на ресурси за насърчаване на трансграничното управление на непостоянните източници на възобновяема енергия и съоръженията за нейното съхранение. Това способства по-широко разгръщане на незамърсяващи енергийни източници, съкращаване на мрежовите експлоатационни разходи и увеличаване на икономическите ползи от екологично чистата енергия.

Резултатите от проекта "CROSSBOW" ще бъдат анализирани от осемте оператори на преносни системи от Югоизточна Европа.Ще бъдат демонстрирани отделни случаи на справяне с транснационалните предизвикателства, пред които е изправена всяка от участващите в проекта страни.

отпечатай тази страница