Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министър Радев ще участва в кръгла маса, посветена на предизвикателствата пред финансирането на проекти за устойчива енергия

В рамките на поредица кръгли маси за финансиране на устойчива енергия, Министерството на енергетиката и Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, с подкрепата на Коалиция "Да обновим България" (Renovate Bulgaria), организират конференцията "Енергийната ефективност на сградния фонд: основа на устойчивия енергиен преход". Тя ще се проведе на 30 януари 2024 г. от 9:30 ч. в хотел "Интерконтинентал", град София, с участието на министрите на енергетиката и на околната среда и водите Румен Радев и Юлиан Попов.

След приемането на ключови изменения в Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници и публикуването на Проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие, през последните месеци активно се работи по актуализацията на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата, от който се очаква да постави конкретните цели за намаляване на потреблението на енергия и ограничаване на въглеродните емисии. Очаква се министър Радев да говори пред участниците в конференцията за това какви възможности предлага този план за насочване на инвестиционни решения в сектора.

Регистрация за събитието е достъпна на адрес: https://forms.gle/qNtpWz52WBhTCWtXA, като местата са ограничени до капацитета на залата.

Предварителна програма за събитието може да видите тук.

отпечатай тази страница