Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

България се присъедини към Съвместната декларация и Европейската коалиция за финансиране на енергийната ефективност

свали снимката

Това се случи в рамките на Съвета на ЕС по Транспорт, телекомуникации и енергетика в Брюксел

Съвместна декларация относно финансирането на енергийната ефективност и Европейската коалиция за финансиране на енергийната ефективност беше подписана днес от комисаря по енергетиката Кадри Симсон и енергийните министри на всички 27 държави-членки на ЕС в рамките на Съвета по Транспорт, телекомуникации и енергетика в Брюксел.

Декларацията подчертава значението на привличането на частни инвестиции за енергийна ефективност и на създаването на дългосрочна, жизнеспособна рамка за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност.

Подписването на декларацията е и първа стъпка към създаването на коалиция, която установява форма на тристранно сътрудничество между ЕК, държавите-членки и финансовите институции. Целта й е да създаде благоприятна пазарна среда за инвестиции в енергийна ефективност и да увеличи частното финансиране, необходимо за принос към постигането на целите на Европейския съюз в областта на енергетиката и климата за 2030 г. и 2050 г.

Министрите на енергетиката обсъдиха и приеха предложения за изменение на три европейски Регламента: за засилване на солидарността чрез по-добра координация на покупките на газ, надеждни референтни показатели за цените и надежден трансграничен обмен на газ, за определяне на рамка за ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници, както и за създаване на механизъм за корекция на пазара с цел защита на гражданите на Съюза и икономиката от прекомерно високи цени.

Министърът на енергетиката Румен Радев коментира, че България подкрепя постигането на политическо споразумение по предложеното удължаване на срока на действие на приетите през миналата година извънредни регламенти, предоставящи възможност за предприемане на икономически мерки при възникване на сериозни затруднения в доставките на енергия в ЕС.

„Разглеждаме положително възможността за активиране на механизма за извънредни ситуации за смекчаване на въздействието върху енергийните цени и съвместно закупуване на природен газ, при отчитане на все още нестабилната геополитическа ситуация“, допълни министър Радев. „По отношение на Регламента относно солидарността, подчертаваме, че замисленият като доброволен и помощен механизъм за съвместни покупки  не следва да се превръща в задължителен, без наличието на подробна оценка на въздействието на ниво ЕС“, каза още той.

Колкото до Регламента за механизма за корекция на пазара, министърът подчерта, че страната ни отчита като целесъобразно наличието на инструмент за корекция на пазара при рекордно високи цени на газа, в случай че цените на TTF преминат задействащите прагове на виртуалните точки за търговия на ЕС, с оглед гарантиране на сигурността на доставките и подпомагане на потребителите в рамките на ЕС.

България подкрепя и промените в Регламента относно разрешителните процедури: „Опростяването и рационализирането на административните процедури е ключов елемент за реализиране на политиката за ускорено развитие на енергията от възобновяеми източници“, коментира министър Радев. Той допълни, че страната ни подкрепя предложените мерки, свързани с подобряване и разширяване на мрежовата инфраструктура, необходима за ефективното интегриране на възобновяемите енергийни източници в енергийната система, което да се осъществява със същите темпове, както проектите за инсталация и производство за ВЕИ в рамките на регламента, както и предложенията, свързани с проектите от общ интерес.
Пред медиите в Брюксел министър Радев коментира, че е имало среща на европейските енергийни министри от страните от т. нар. "ядрен алианс". Приет е бил текст с настояване за неутрален технологичен подход при бъдещото осигуряване на европейско финансиране за развитието на енергийни мощности, когато не водят до високо замърсяване.

В рамките на заседанието България заяви и подкрепата си по отношение на необвръзващата инициатива „Вятърна харта“, като ще се присъедини към нея след преминаване на националните процедури за одобрение.

Текстът на Декларацията може да видите на следния интернет адрес: Линк

 

отпечатай тази страница