Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД публикува обява за заявяване на интерес за строителство на 7 блок на ядрената централа

свали снимката

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД публикува на 19 януари 2024 г. обява за заявяване на интерес за строителство на 7 блок на одобрената площадка на ядрената централа по технологията АР 1000. Това става в изпълнение на решението на Народното събрание от 18 декември 2023 г. за предприемане на действия по изграждане на 7 и 8 блок. Планира се новата мощност да бъде пусната в експлоатация преди 2035 г. с оглед нуждите на националната електроенергийна система.

От кандидатите се изисква да демонстрират опит при изграждане и въвеждане в експлоатация на минимум два ядрени блока, да са работили в рамките на ядрен или турбинен остров на поне два блока или да са доставяли и монтирали оборудване за два блока в рамките на последните 15 години. Кандидатите, проявили интерес към проекта, следва да докажат поне 6 млрд. долара печалба и оборот за последните пет години - от 2018 до 2022 г.

Крайният срок за заявяване на интерес е 17 часа българско време на 2 февруари 2024 г.  След събиране на заявките от потенциалните строители, онези, които отговарят на условията, ще оформят шортлиста, съгласно изискванията по решението на Народното събрание,  и се очаква да подадат своите оферти в отделна процедура.

отпечатай тази страница