Решение № РД 09-13/17.04.2019 г. на ликвидатора на "Редки метали" ЕООД (л) за прекратяване на обявен търг

Дата на обявяване: 18.04.2019

ОБЯВА

Във връзка с възникнал материален спор за обявения с Решение № РД 09-05/05.03.2019г. търг с тайно наддаване за продажба на Електропровод 6 Kv с дължина 3,5 километра, захранващ ЛРОИС, собственост на Дружеството, находящ се в землището на с.Елешница, Община Разлог, Благоевградска област, Ликвидаторът на "Редки метали" ЕООД (л), Бухово, с Решение № РД 09 -13/17.04.2019г. прекратява обявения търг.