Публична покана с предмет: "Доставка на бутилирана натурална минерална вода и пластмасови чаши в административните сгради на Министерството на икономиката и енергетиката, находящи се в гр. София, ул. "Славянска" № 8, ул. "Триадица" № 8, ул. "Княз Александ

Дата на обявяване: 31.05.2014
Крайна дата за подаване на документи: 09.06.2014

Министерство на икономиката и енергетиката отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на Глава 8а от Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка на бутилирана натурална минерална вода и пластмасови чаши в административните сгради на Министерството на икономиката и енергетиката, находящи се в гр. София, ул. "Славянска"№ 8, ул. "Триадица" № 8, ул. "Княз Александър I" № 12, ул. "Леге" № 2, ул. "Леге" № 4, ул. "6-ти септември" № 21, пл. "Св. Неделя" №1 и в гр. Пловдив, ул. "Железарска" № 1".

Покана

Приложение

Уведомление за прекратяване