Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Ботурче", област Хасково

Дата на обявяване: 04.01.2022

На основание постъпило заявление за търсене и проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми в площ "Ботурче", разположена на територията на община Ивайловград, област Хасково и община Крумовград, област Кърджалии описана със следните координати в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4586644.38

401837.70

2

4585509.67

407307.01

3

4584227.73

405981.57

4

4583783.53

406536.83

5

4585281.14

408407.95

6

4584457.99

412370.88

7

4582453.46

412212.38

8

4582106.87

414838.44

9

4580622.32

415198.33

10

4580739.33

416400.84

11

4581301.66

417292.54

12

4581301.65

418706.38

13

4581534.96

419040.08

14

4581517.61

420668.19

15

4581648.38

420701.07

16

4581655.84

420913.05

17

4581514.87

420920.03

18

4581435.77

428254.01

19

4580768.61

427619.20

20

4578889.34

427304.03

21

4578952.49

424525.18

22

4577785.14

423676.02

23

4578230.56

422270.24

24

4578301.83

419276.98

25

4577565.39

416972.63

26

4576916.05

416473.75

27

4576132.10

416315.38

28

4575636.72

415297.63

29

4575109.45

413715.80

30

4575092.65

410986.28

31

4573798.14

408618.50

32

4573535.41

406814.77

33

4574305.04

405748.78

34

4575995.96

406077.11

35

4576294.06

404334.01

36

4576733.91

403934.94

37

4577600.13

402643.21

38

4578194.01

401534.91

39

4578156.36

401343.09

40

4578043.78

401254.41

41

4577185.18

401009.57

42

4576969.37

400695.65

43

4576939.95

400151.21

44

4576742.18

398997.73

45

4578133.83

401212.72

46

4579544.05

399713.40

47

4581323.31

399726.14

48

4583057.15

400498.25

49

4580264.56

405196.41

50

4582183.76

405210.14

51

4583697.87

401180.10