Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 20.01.2020
Краен срок за получаване на документи: 27.01.2020
Крайна дата за подаване на документи: 27.01.2020

Покана и приложения (20.01.2020 г.)

Доклад (05.02.2020 г.)

Протокол (05.02.2020 г.)

Решение (05.02.2020 г.)

Договор (16.03.2020 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 12.03.2020 г., публикувано на 16.03.2020 г.)