Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел

Дата на обявяване: 25.08.2017
Краен срок за получаване на документи: 11.09.2017
Крайна дата за подаване на документи: 11.09.2017

Покана и приложения

Доклад и протокол (25.09.2017 г.)

Решение (25.09.2017 г.)

Договор (15.12.2017 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 12.12.2017 г., публикувано на 15.12.2017 г.)

Допълнително споразумение (28.12.2018 г.)

Обявление за изменение (изпратено на 19.06.2019 г., публикувано на 24.06.2019 г.)

Допълнително споразумение (27.12.2019 г.)

Обявление за изменение (изпратено на 20.01.2020 г., публикувано на 23.01.2020 г.)

Обявление за приключване на договор за Обществена поръчка (07.04.2020 г.)