Осигуряване на администриране и модериране (превод, редакция, актуализиране, проверка, одобряване и публикуване на съдържанието в потребителските страници) на всяка от 9-те езикови версии

Дата на обявяване: 13.09.2013
Крайна дата за подаване на документи: 26.09.2013

Уважаеми дами и господа,

Министерството на икономиката и енергетиката, с адрес гр. София 1052, ул. "Славянска" № 8 осъществявайки държавното управление на туризма в Република България и в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на глава 8а от ЗОП за избор на изпълнител за предоставяне на услуга с предмет: "Осигуряване на администриране и модериране (превод, редакция, актуализиране, проверка, одобряване и публикуване на съдържанието в потребителските страници) на всяка от 9-те езикови версии – български, английски, немски, руски, френски, испански, арабски, японски език и иврит, на националния туристически сайт www.bulgariatravel.org, както и на профилите му в социалните мрежи".

Приложения:

Публична покана

Документация за участие

Приложения

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка (дата на публикуване: 14.11.2014 год.)