Доставка, въвеждане в експлоатация и поддръжка на защитна стена (Firewall) за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 12.10.2015
Краен срок за получаване на документи: 21.10.2015
Крайна дата за подаване на документи: 21.10.2015

Уважаеми госпожи и господа,

Министерството на енергетиката публикува публична покана с номер 9046678 с предмет: "Доставка, въвеждане в експлоатация и поддръжка на защитна стена (Firewall) за нуждите на Министерство на енергетиката".

 

Публична покана

Документация и приложения

Протокол (03.12.2015 г.)

Договор (12.12.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 21.01.2016 г.)

Информация за освободена гаранция за добро изпълнение на договор (09.03.2016 г.)