Доставка на топлинна енергия за имоти, предоставени за управление на Министерството на енергетиката за срок от 13 (тринадесет) месеца

Дата на обявяване: 14.04.2016

Решение

Договор (12.09.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор по обществена поръчка (12.09.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (03.10.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (14.11.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (05.12.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (23.12.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (06.03.2017 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (11.04.2017 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (24.04.2017 г.)

Информация за изпълнение по договор за обществена поръчка (12.05.2017 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка ( 14.06.2017 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (19.07.2017г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (16.08.2017г.)