Процедури

Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуващата система "Управление на човешките ресурси и контрол на достъпа и работното време" в Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 11.01.2017
Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуващата система „Управление на човешките ресурси и контрол на достъпа и работното време“ в Министерството на енергетиката...

още