Диверсификацията на природен газ в Югоизточна Европа е факт благодарение на сътрудничеството между България и Гърция

свали снимката

Диверсификацията на маршрутите и източниците за доставка на природен газ в региона на Югоизточна Европа е факт благодарение на отличното сътрудничество между България и Гърция в областта на енергетиката. От взаимен интерес и за двете страни е проектите за изграждане на интерконектор Гърция-България и за терминал за втечнен природен газ до Александруполис да са взаимно допълващи се, а не конкурентни. Тяхната реализация ще създаде конкурентна среда, което ще се отрази благоприятно по отношение на цените на природния газ в региона. Около това се обединиха министърът на енергетиката на България Теменужка Петкова и на околната среда, енергетиката и климатичните промени на Гърция г-н Йоргос Статакис. По покана на министър Петкова срещата се проведе в София.

"След като през последните две години процесът по реализация на междусистемната газова връзка Гърция-България напредна значително, сега представителите и на двете страни в акционерната компания "Ай Си Джи Би" имат важната задача да изготвят документите за стартиране на обществената поръчка за избор на строител през есента", каза министър Петкова. Предвижда се изграждането на интерконектора да започне през втората половина на 2018-та година. Тя подчерта, че процедурата ще се проведе при спазване на приложимото законодателство в областта на обществените поръчки и произтичащите задължения за публичност, конкурентна среда и достъп на всички заинтересовани субекти. По думите на министър Петкова процедурата по отпускане на допълнително финансиране в размер на около 35 млн. евро за проекта от оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" е във финална фаза. "Смятаме, че този допълнителен ресурс, както и държавната гаранция от бюджета на България ще осигурят добра финансова среда за реализацията на проекта", заяви министър Петкова. Министър Статакис допълни от своя страна, че около 12 млн. евро са заделени от гръцки структурни фондове, предстои да бъдат предоставени за проекта. Обсъдена бе и възможността за провеждане на допълнителен пазарен тест за остатъчните количества от капацитета след втората обвързваща фаза на пазарния тест по проекта за изграждане на междусистемната газова връзка с южната ни съседка.

В рамките на посещението на гръцката страна се състоя и заседание на работната група за проучване на възможностите за участие на българската страна, чрез "Български енергиен холдинг" ЕАД, в реализацията на проекта за изграждане на терминал за втечнен природен газ до Александруполис. Окончателно инвестиционно решение по проекта ще бъде взето през първото тримесечие на 2018 г. Целта е търговската експлоатация на проекта да започне в края на първото тримесечие на 2020 г., за да се развива той паралелно с междусистемната газова връзка, стана ясно по време на заседанието. Участието на БЕХ и на гръцката ДЕПА в проекта е от ключово значение за осигуряване на икономическата му жизнеспособност. Акционерните споразумения с тях трябва да бъдат подписани до края на тази година.

За българската страна участието в проекта за изграждане на терминал за втечнен природен газ край Александруполис е от изключително значение с оглед диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка, каза в края на срещата Теменужка Петкова. Тя припомни също, че неотдавна България е подкрепила проекта като един от проектите от общ интерес в рамките на ЕС.

отпечатай тази страница